Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti Baaskaart 1:50000


Metaandmed
Faili identifikaator: 3da729b2
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: maaamet@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2011-04-28
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Baaskaart sisaldab Eesti territooriumi kohta nn "baasinfot", mida on võimalik kasutada geoinfosüsteemide ning mitmesuguste teemakaartide aluseks. Analoogilise eesmärgi, sisu ning ülesehitusega digitaalsed baaskaardid on loodud ka Lätis ning Leedus. Kokku on 112 lehte (25 * 25 km).
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti Baaskaart 1:50000
Kuupäev:
Kuupäev: 1997-10-31
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Kuupäev:
Kuupäev: 2011-04-28
Kuupäeva tüüp: Viimase läbivaatamise kuupäev
Tunnus: maaamet_baaskaart
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Omanik
Kontaktandmed:
E-posti aadress: maaamet@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 50000
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Buildings
Võtmesõna: Hydrography
Võtmesõna: Land cover
Võtmesõna: Transport networks
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: maakasutus
Võtmesõna: baaskaart
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MicroStation DGN, MapInfo TAB, ArcInfo Coverage, MS Access MDB
Formaadi versioon: -
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=31&lang_id=1
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Eesti Baaskaart ja selle digitaalne andmebaas valmis koostöös Rootsi kosmosekorporatsiooniga SATELLIITBILD ja kartograafiaettevõttega LM KARTOR, kes varustasid Eesti poolseid partnereid kosmosepiltidega, mille põhjal baaskaardi kihid loodi. Riikidevaheline projekt sai alguse 1993. aastal ning digitaalse andmebaasi loomine lõppes aastal 1996, baaskaardi trükiversiooni viimased lehed ilmusid 1998. aastal.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B8AE0126E-F770-477E-BB8B-2A5021CCE226%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user