ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti Baaskaart 1:50000


Metadata
File Identifier: 3da729b2
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: maaamet@maaamet.ee
Metadata Date: 2011-04-28
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Baaskaart sisaldab Eesti territooriumi kohta nn "baasinfot", mida on võimalik kasutada geoinfosüsteemide ning mitmesuguste teemakaartide aluseks. Analoogilise eesmärgi, sisu ning ülesehitusega digitaalsed baaskaardid on loodud ka Lätis ning Leedus. Kokku on 112 lehte (25 * 25 km).
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti Baaskaart 1:50000
Date:
Date: 1997-10-31
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2011-04-28
Date Type: Revision Date
Identifier: maaamet_baaskaart
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Owner
Contact Info:
E-Mail Address: maaamet@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 50000
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Buildings
Keyword: Hydrography
Keyword: Land cover
Keyword: Transport networks
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: maakasutus
Keyword: baaskaart
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Distribution Format:
Format Name: MicroStation DGN, MapInfo TAB, ArcInfo Coverage, MS Access MDB
Format Version: -
Transfer Options:
URL: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=31&lang_id=1
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Lineage: Eesti Baaskaart ja selle digitaalne andmebaas valmis koostöös Rootsi kosmosekorporatsiooniga SATELLIITBILD ja kartograafiaettevõttega LM KARTOR, kes varustasid Eesti poolseid partnereid kosmosepiltidega, mille põhjal baaskaardi kihid loodi. Riikidevaheline projekt sai alguse 1993. aastal ning digitaalse andmebaasi loomine lõppes aastal 1996, baaskaardi trükiversiooni viimased lehed ilmusid 1998. aastal.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B8AE0126E-F770-477E-BB8B-2A5021CCE226%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user