ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti maakatte kõrgusmudel (DSM - Digital Surface Model)


Metadata
File Identifier: maaamet_korgusmudel_DSM
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: LiDAR (Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest toodetud võrgustik-tüüpi maakatte kõrgusmudel (DSM - Digital Surface Model). Maakatte kõrgusmudel näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast. Mudel katab terve Eesti.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti maakatte kõrgusmudel (DSM - Digital Surface Model)
Date:
Date: 2015-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/maakatte_korgusmudel
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: erkko.grynthal@maaamet.ee
Representation Type: Grid
Topic Category: Elevation and Derived Products
Keyword Collection:
Keyword: Kõrgused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: Elevation
Associated Thesaurus: GEOSS - Earth Observation Vocabulary, version 1.0
Keyword: DEM
Keyword: digital elevation model
Keyword: DSM
Keyword: digital surface model
Keyword: kõrgusmudel
Keyword: kõrgusandmed
Keyword: INSPIRE
Keyword: reljeef
Keyword: reljeefimudel
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: DEM GeoTIFF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Korgusmudelid-p508.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Maakatte kõrgusmudeli loomise aluseks olevad kõrguspunktid on kogutud aerolaserskaneerimise vahendusel. Mõõdistused on teostatud LiDAR (Light Detection And Ranging) seadmega ALS50-II (aastatel 2008-2016) ja Riegl VQ-1560i (alates 2016). Väiksema lahutusega mudelid on loodud suurema (täpsema) lahutusega mudelite alusel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B89E0808B-C321-4A11-B5D7-6A8280824F52%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user