Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Geoloogia kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_2.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2016-05-13
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Geoloogia kaardirakenduses kuvatakse Eesti Geoloogilise baaskaardi (1:50 000) ning aluspõhja ja aluskorra kaartide (1:400 000) andmed (1:400 000 mõõtkavas kaartide autor ja omanik on OÜ Eesti Geoloogiakeskus).
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Geoloogia kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2005-02-18
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Eesti Geoloogiakeskus OÜ
Vastutava osalise ülesanded: Allikaga varustaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: egk@egk.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Allikaga varustaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ivo.sibul@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: geoloogia
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: aluspõhi
Võtmesõna: aluskord
Võtmesõna: pinnakate
Võtmesõna: hüdrogeoloogia
Võtmesõna: põhjavee kaitstus
Võtmesõna: põhjavesi
Võtmesõna: geomorfoloogia
Võtmesõna: maavarad
Võtmesõna: aluspõhja reljeef
Võtmesõna: pinnakatte paksus
Võtmesõna: aeromagnetilised anomaaliad
Võtmesõna: gravitatsioonijõu anomaaliad
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: unknown
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=SMA01&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B843D6943-30AC-40E9-A69B-6CFAD455ACCB%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user