ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Geoloogia kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 40bc6545_2.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2016-05-13
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Geoloogia kaardirakenduses kuvatakse Eesti Geoloogilise baaskaardi (1:50 000) ning aluspõhja ja aluskorra kaartide (1:400 000) andmed (1:400 000 mõõtkavas kaartide autor ja omanik on OÜ Eesti Geoloogiakeskus).
Citation:
Contact Info:
Title: Geoloogia kaardirakendus
Date:
Date: 2005-02-18
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisation Name: Eesti Geoloogiakeskus OÜ
Role: Resource Provider
Contact Info:
E-Mail Address: egk@egk.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Resource Provider
Contact Info:
E-Mail Address: ivo.sibul@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: geoloogia
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: aluspõhi
Keyword: aluskord
Keyword: pinnakate
Keyword: hüdrogeoloogia
Keyword: põhjavee kaitstus
Keyword: põhjavesi
Keyword: geomorfoloogia
Keyword: maavarad
Keyword: aluspõhja reljeef
Keyword: pinnakatte paksus
Keyword: aeromagnetilised anomaaliad
Keyword: gravitatsioonijõu anomaaliad
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Distribution Format:
Format Name: unknown
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=SMA01&user_id=at
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B843D6943-30AC-40E9-A69B-6CFAD455ACCB%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user