ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti kohanimeregister


Metadata
File Identifier: siseministeerium_knr
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-20
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Kohanimeregister on riiklik register, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, selle töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Kohanimeregistrisse kantakse: ametlikud kohanimed (põhinimi ja olemasolul rööpnimi); mitteametlikud kohanimed (mitteametlik esikohanimi, mitteametlikud muud nimed); andmed kohanimede alusdokumentide kohta; andmed nimeobjektide kohta (liik, identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus, tunnuspunkti koordinaadid); kohanime mõjupiirkonna koordinaadid nimeobjektidel, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus; andmed kohanimeregistrile andmete esitajate kohta; andmed kohanimeregistrist andmete taotlejate kohta. Eesti kohanimeregistri asutamise ja pidamise aluseks on "Kohanimeseadus", määrus "Riigi kohanimeregistri asutamine" ja "Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus".
Language: Estonian
Thumbnail:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=GN.GeographicalNames&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=GN.GeographicalNames&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Kohanimed
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti kohanimeregister
Date:
Date: 1998-11-30
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/kohanimed/knr
Point Of Contact:
Organisation Name: Rahandusministeerium
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: kohanimeregister@fin.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: kohanimeregister@fin.ee
Representation Type: Vector
Topic Category: Locations and Geodetic Networks
Keyword Collection:
Keyword: Geograafilised nimed
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: kohanimed
Keyword: kohanimi
Keyword: KNR
Keyword: avaandmed
Keyword: INSPIRE
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Distribution Format:
Format Name: csv
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://xgis.maaamet.ee/knravalik/
Transfer Options:
URL: https://www.fin.ee/kohanimekorraldus
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Kohanimed-p26.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&Service=WFS
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/gn_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Kohanimeregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B723FB118-4F29-44FD-B28F-117977CED0E1%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user