Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Tallinna lennuinfopiirkonna lennuinfo andmed


Metaandmed
Faili identifikaator: EANS_AIM_data
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Lennuliiklusteeninduse AS
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: aigar@eans.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-05-17
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Andmestik sisaldab Tallinna lennuinfopiirkonnas asuvaid geograafilisi lennuinfo andmeid.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Tallinna lennuinfopiirkonna lennuinfo andmed
Kuupäev:
Kuupäev: 1992-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Lennuliiklusteeninduse AS
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: aigar@eans.ee
Organisatsiooni nimi: Lennuliiklusteeninduse AS
Vastutava osalise ülesanded: Omanik
Kontaktandmed:
E-posti aadress: aigar@eans.ee
Organisatsiooni nimi: Lennuliiklusteeninduse AS
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: aigar@eans.ee
Teema valdkond: Transport
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Transpordivõrgud
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: õhuruum
Võtmesõna: lennumarsruudid
Võtmesõna: õhuruumi piirangualad
Võtmesõna: navigatsioonivahendid
Võtmesõna: lennuväljad
Võtmesõna: lennuvälja piirkonnad
Võtmesõna: lennuinfo
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: vastavalt kokkuleppele
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_aw/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&Service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/tn_aw_MapServer/serviceatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_aw/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://aim.eans.ee/
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Tsiviillennunduse Konventsiooni Lisa nr 15 (Aeronautical Information Services. ICAO)
Kuupäev:
Kuupäev: 1944-12-07
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Andmekogu on loonud aeronavigatsiooni teabe koostajad.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6EC9F43B-E49D-432B-A659-7DB728EE62DF%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user