Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_10.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2017-04-21
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduses kuvatakse looduskaitsealased objektid, kaitstavad alad ning Natura 2000 alad. Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmete osas kuvatakse Maa-ameti kitsenduste andmebaasis registreeritud seisu. Kaardirakenduses on võimalik vaadata katastrikaardi andmeid.
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2004-04-13
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Keskkonnaagentuur
Vastutava osalise ülesanded: Allikaga varustaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaire.sirel@envir.ee
Organisatsiooni nimi: Keskkonnaministeerium
Vastutava osalise ülesanded: Allikaga varustaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kadri.moller@envir.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO 19119 service taxonomy
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: looduslikud alad
Võtmesõna: maastik
Võtmesõna: ökosüsteemid
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Themes, version 2.4
Võtmesõna: kaitseala
Võtmesõna: hoiuala (Natura 2000 võrgustiku ala)
Võtmesõna: looduskaitse
Võtmesõna: elupaik
Võtmesõna: kasvukoht
Võtmesõna: rahvuspark
Võtmesõna: reservaat
Võtmesõna: bioloogiline kaitseala
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: INSPIRE
Teenuse liik: other
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Toiming:
Toimingu nimetus: vaatamisteenus
DCP: veebiteenused
Toiming:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU62A&user_id=at
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU62A&user_id=at
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Looduskaitse-ja-Natura-2000-alad-p148.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Kuupäev:
Kuupäev: 2009-10-20
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6D5F7860-3D55-4C8F-A79E-5672E8801214%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user