ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 40bc6545_10.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2017-04-21
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduses kuvatakse looduskaitsealased objektid, kaitstavad alad ning Natura 2000 alad. Kaitstavate loodusobjektide ja kaitsereÅžiimi andmete osas kuvatakse Maa-ameti kitsenduste andmebaasis registreeritud seisu. Kaardirakenduses on võimalik vaadata katastrikaardi andmeid.
Citation:
Contact Info:
Title: Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus
Date:
Date: 2004-04-13
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisation Name: Keskkonnaagentuur
Role: Resource Provider
Contact Info:
E-Mail Address: kaire.sirel@envir.ee
Organisation Name: Keskkonnaministeerium
Role: Resource Provider
Contact Info:
E-Mail Address: kadri.moller@envir.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: looduslikud alad
Keyword: maastik
Keyword: ökosüsteemid
Associated Thesaurus: GEMET - Themes, version 2.4
Keyword: kaitseala
Keyword: hoiuala (Natura 2000 võrgustiku ala)
Keyword: looduskaitse
Keyword: elupaik
Keyword: kasvukoht
Keyword: rahvuspark
Keyword: reservaat
Keyword: bioloogiline kaitseala
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: INSPIRE
Service Type: other
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Operation:
Operation Name: vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU62A&user_id=at
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Transfer Options:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU62A&user_id=at
Transfer Options:
URL: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Looduskaitse-ja-Natura-2000-alad-p148.html
Function: Information
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Date:
Date: 2010-03-30
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6D5F7860-3D55-4C8F-A79E-5672E8801214%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user