ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Maainfo kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 1b81504f.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2015-05-07
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maainfo teenus on Maa-ameti kaardirakendus. Kaardirakenduse koosseisu kuuluvad registreeritud katastriüksed , maa hinna- ja viljakustsoonid, lähteülesanded, riskipiirkonnad (üleujutusoht), kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid), kaardilehtede jaotus (1:2000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, UTM5km), haldus-ja asustuspiirid. Aluskaardi koosseisus on kasutatud Corine maakatte ja Eesti topograafia andmekogu andmeid, Eesti põhikaarti (1:10 000), ortofotosid (1:10 000 ja 1:2 000) ja reljeefi. Kaardrakendus sisaldab muuhulgas aadressi- ja katastriüksuse otsimise funktsiooni. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Maainfo-teenus-p106.html
Citation:
Contact Info:
Title: Maainfo kaardirakendus
Date:
Date: 2001-07-09
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: geograafilised ruutvõrgud
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: katastrikaart
Keyword: lähteülesanne
Keyword: maa hind
Keyword: maa viljakus
Keyword: üleujutusalad
Keyword: kõrgusandmed
Keyword: hübriidkaart
Keyword: ortofoto
Keyword: põhikaart
Keyword: reljeef
Keyword: kaardilehed
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Distribution Format:
Format Name: unknown
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=365000,6367053.57142857,740000,6642946.42857143&setlegend=UUKLEHT_82=1&LANG=1
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Date:
Date: 2010-03-30
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed:
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6C7E1FB8-9B68-41E5-9F29-FB0C0C9F0621%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user