Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

INSPIRE (TN) - Eesti õhutranspordivõrk (WMS)


Metaandmed
Faili identifikaator: 547703e.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2016-01-05
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. --> Õhutranspordivõrgu andmed pärinevad Lennuametist.
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: INSPIRE (TN) - Eesti õhutranspordivõrk (WMS)
Kuupäev:
Kuupäev: 2012-01-06
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Kuupäev:
Kuupäev: 2016-01-11
Kuupäeva tüüp: Viimase läbivaatamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: infoMapAccessService
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: traffic
Võtmesõna: transportation
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: air
Võtmesõna: transport
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Themes, version 2.4
Võtmesõna: Aerodrome Area
Võtmesõna: Air Link
Võtmesõna: Air Node
Võtmesõna: Airspace Area
Võtmesõna: Apron Area
Võtmesõna: Runway Area
Võtmesõna: Taxiway Area
Võtmesõna: Transport Area
Võtmesõna: Transport Network
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Võtmesõna: lennujaam
Võtmesõna: lennuväli
Võtmesõna: õhutransport
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: õhutranspordivõrk
Võtmesõna: lennumarsruudilõik
Võtmesõna: perroon
Võtmesõna: ruleerimisala
Võtmesõna: lennuraja ala
Võtmesõna: lennuvälja ala
Võtmesõna: lennurada
Võtmesõna: õhuruum
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: unknown
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_aw/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_aw/MapServer/exts/InspireView/service?
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Kuupäev:
Kuupäev: 2009-10-20
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6ABEF4F6-EF20-4FDB-9B2F-DCE4B0A826C9%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user