Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-ajakohane_ortofoto
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod" on kogu Eesti ala kattev kõige viimaste ortofotode mosaiik ehk nn "lina". Linasse on kokku sulatatud erineva resolutsiooniga ortofotod erinevatest aeropildistusobjektidest - sealhulgas metsanduslikest ja tiheasustusalade lendudest. ---> Käesoleval hetkel koosneb lina ortofotodest aastatest 2016-2017. Täpsem ülevaade linasse kuuluvate ortofotode aastatest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Metainfo-kartogrammid-p109.html. ---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Keel: Eesti
Pisipilt:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=oiOrthoimageRasterCatalog&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=oiOrthoimageRasterCatalog&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Ortofoto
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod
Kuupäev:
Kuupäev: 2017-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/ortokujutised/ajakohased_ortofotod
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Autor
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Raster
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ortokujutised
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: aerofoto
Võtmesõna: ortofoto
Võtmesõna: RGB
Võtmesõna: valevärvi
Võtmesõna: CIR
Võtmesõna: metsanduslik
Võtmesõna: NGR
Võtmesõna: lina
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod-p99.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab2
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/ InspireView/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Aerofotod on tehtud aerokaameraga Leica ADS100-SH100 ja Leica ADS40-SH52. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6909768F-A28F-4CB4-9A1F-76265C109599%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user