ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Aadressiandmete kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 432fc6de.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2018-03-14
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Kaardirakendus muudab avalikkusele kättesaadavaks ADS-haldussüsteemis hallatavad aadressiandmed. Rakenduses on võimalik pärida infot aadressiobjektide kohta üle Eesti. Ametlikud aadressiobjektid kaardirakenduses on: haldus- ja asustusüksused, katastriüksused, liikluspinnad, väikekohad ja kohanimeregistri (KNR) kohanimed. Mitteametlikud aadressiobjektid kaardirakenduses on: Eesti keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) andmed, Võrumaa kohanimed, mitteametlikud linnaosad, mitteametlikud asumid, tiheasustusalade piirid. Eraldi kihina on kaardirakenduses kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid). Aluskaardi koosseisus on kasutatud Corine maakatte ja Eesti topograafia andmekogu andmeid, Eesti põhikaarti (1:10 000), ortofotosid (1:10 000 ja 1:2 000) ja reljeefi. Kaardrakendus sisaldab muuhulgas aadressi- ja katastriüksuse otsimise funktsiooni. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Aadressiandmete-rakendus-p137.html
Citation:
Contact Info:
Title: Aadressiandmete kaardirakendus
Date:
Date: 2008-06-19
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: ADS
Keyword: KNR
Keyword: KNAB
Keyword: AVKA
Keyword: aadressiobjektid
Keyword: aadress
Keyword: aadressid
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Operation:
Operation Name: vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADSAVALIK&user_id=at
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Transfer Options:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADSAVALIK&user_id=at
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6427DECD-E4ED-406A-A8EF-0FAEF29FFCC9%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user