Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Aadressiandmete kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 432fc6de.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-03-14
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Kaardirakendus muudab avalikkusele kättesaadavaks ADS-haldussüsteemis hallatavad aadressiandmed. Rakenduses on võimalik pärida infot aadressiobjektide kohta üle Eesti. Ametlikud aadressiobjektid kaardirakenduses on: haldus- ja asustusüksused, katastriüksused, liikluspinnad, väikekohad ja kohanimeregistri (KNR) kohanimed. Mitteametlikud aadressiobjektid kaardirakenduses on: Eesti keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) andmed, Võrumaa kohanimed, mitteametlikud linnaosad, mitteametlikud asumid, tiheasustusalade piirid. Eraldi kihina on kaardirakenduses kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid). Aluskaardi koosseisus on kasutatud Corine maakatte ja Eesti topograafia andmekogu andmeid, Eesti põhikaarti (1:10 000), ortofotosid (1:10 000 ja 1:2 000) ja reljeefi. Kaardrakendus sisaldab muuhulgas aadressi- ja katastriüksuse otsimise funktsiooni. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Aadressiandmete-rakendus-p137.html
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Aadressiandmete kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-06-19
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO 19119 service taxonomy
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: ADS
Võtmesõna: KNR
Võtmesõna: KNAB
Võtmesõna: AVKA
Võtmesõna: aadressiobjektid
Võtmesõna: aadress
Võtmesõna: aadressid
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Toiming:
Toimingu nimetus: vaatamisteenus
DCP: veebiteenused
Toiming:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADSAVALIK&user_id=at
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADSAVALIK&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6427DECD-E4ED-406A-A8EF-0FAEF29FFCC9%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user