ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu - aerolaserskaneerimise kõrguspunktid


Metadata
File Identifier: maaamet_lidar_korguspunktid
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti topograafia andmekogu (ETAK) aerolaserskaneerimise kõrguspunktid ehk LiDAR (Light Detection And Ranging) kõrguspunktid on aerolaserskaneerimise tulemusena kogutud kõrguspunktid. Kõrguspunktidest ca pooled on maapinna punktid, ülejäänud tähistavad muid objekte (taimestik, hooned, vesi jne). Kogu Eesti territoorium on ühtlaselt kaetud 2400 m kõrguselt lennatud kõrguspunktidega, mille keskmine tihedus on 0,45 punkti ruutmeetri kohta. Tiheasustustusega aladel lennatakse 1500 m kõrgusel, mis annab keskmiseks punktitiheduseks 1,56 punkti ruutmeetri kohta. ---> Aerolaserskaneerimise kõrguspunktide kohta näidatakse: kolmemõõtmelised koordinaadid, klass, intensiivsus ja peegelduse tüüp. Lennukõrgusel 2400 m kogutud punktid klassifitseeritakse automaatselt: 1 - klassifitseerimata; 2 - maapind, mis ei sisaldu klassis 8; 7 - müra; 8 - maapinna hõrendatud punktid (plaaniline kaugus >20 või kõrgusvahemik +/-0.3); 14 - suuremate veekogude pind. Tiheasustusega aladel, lennukõrgusel 1500 m lisandub klass 6 - ehitised. Alates 2012. aastast on andmed klassifitseeritud järgmiselt: 1 - klassifitseerimata; 2 - maapind, mis ei sisaldu klassis 8; 5 - esimesed ja keskmised peegeldused (valdavalt puistud); 6 - Eesti topograafia andmekogu (ETAK) hoonete sisse langevad punktid; 7 - müra; 8 - maapinna hõrendatud punktid (plaaniline kaugus >20 või kõrgusvahemik +/-0.3); 14 - Eesti topograafia andmekogu (ETAK) veekogude sisse langevad punktid. ---> Ruumiandmekogum on seotud määrustega "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused".
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu - aerolaserskaneerimise kõrguspunktid
Date:
Date: 2008-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/lidar_korguspunktid
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: erkko.grynthal@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Topic Category: Elevation and Derived Products
Keyword Collection:
Keyword: Kõrgused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: Elevation
Associated Thesaurus: GEOSS - Earth Observation Vocabulary, version 1.0
Keyword: kõrguspunktid
Keyword: LIDAR
Keyword: kõrgusandmed
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: reljeef
Keyword: reljeefiandmed
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: LAS
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Aerolaserskaneerimise-korguspunktid-p499.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Kõrguspunktid on kogutud aerolaserskaneerimise vahendusel. Mõõdistused on teostatud LIDAR (Light Detection And Ranging) seadmega ALS50-II, alates 2017. aastast seadmega RIEGL VQ-1560i.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B62F5D9DF-C65C-4DCE-9888-5F0A67A45E61%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user