ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti mullastiku kaart


Metadata
File Identifier: maaamet_muld
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Andmed Eesti mullastiku kohta on mõõtkavas 1:10 000. Mullakaart katab peaaegu kogu Eesti territooriumi, andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal. Kaardil on kujutatud mullakontuurid koos nimedega (šifrid), mehaaniline koosseis (lõimis), huumus- ja turbahorisontide tüsedus, kivisuse astmed.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti mullastiku kaart
Date:
Date: 2001-02-18
Date Type: Publication Date
Identifier:
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/pinnas/mullastiku_kaart
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Geological and Geophysical
Keyword Collection:
Keyword: Pinnas
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: soil
Associated Thesaurus: GEMET - Themes, version 2.4
Keyword: muld
Keyword: mullalõimis
Keyword: huumus
Keyword: mullastikukaart
Keyword: mullastik
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: kivisus
Keyword: lõimis
Keyword: boniteet
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: ESRI SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: TAB
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/so_MapServer/serviceatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Mullakaart-p33.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Digitaliseeritud aastatel 1997-2001. Alusena kasutati omaaegsete suurmajandite ja metskondade mullastiku kaarte (valdavalt mõõtkavas 1:10 000, väiksem osa 1:5000). Alusena koostatud paberkaardid koostati ajavahemikus 1954-1988. Vektorformaadis andmestik on 2012-2015 läbinud ulatusliku tehnilise korrastamise.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B55C38D5E-A29D-4410-B5A9-DC9F6BB13B94%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user