ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu - ehitised


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-ehitised
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ehitised ruumiandmekogumi moodustavad ETAK reaalsusmudeli "Ehitised" grupi reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: hooned, kõrgrajatised, muud rajatised, maa-alused hooned, piirded. ---> Nähtusklassi hooned atribuudid on: hoone tüüp, ehitise aadress. Nähtusklassi kõrgrajatised atribuudid on: kõrgrajatise tüüp, kõrgrajatise kõrgus, navigatsioonimärk, kõrgrajatise seos hoonega, hoone ETAK_ID. Nähtusklassi muud rajatised atribuudid on: muu rajatise tüüp, navigatsioonimärk. Nähtusklassi maa-alused hooned atribuut on: maa-aluse hoone tüüp. Nähtusklassi piirded atribuudid on: piirde tüüp, puittaimed piirdel. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Language: Estonian
Thumbnail:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingS&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingS&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Ehitised
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingP&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingP&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Ehitised - punktid
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu - ehitised
Date:
Date: 2006-06-29
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/ehitised/etak_ehitised
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: aime.staskevits@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ruumiandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Facilities and Structures
Keyword Collection:
Keyword: Ehitised
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: eluhoone
Keyword: ühiskondlik hoone
Keyword: tootmishoone
Keyword: vundament
Keyword: ehitatav hoone
Keyword: korsten
Keyword: vare
Keyword: sidemast
Keyword: torn
Keyword: valgusmast
Keyword: kasvuhoone
Keyword: katusealune
Keyword: kelder
Keyword: garaa┼ż
Keyword: kõrvalhoone
Keyword: piirdeaed
Keyword: kiviaed
Keyword: müür
Keyword: tehissein
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: ehitis
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GPKG
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: DXF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/bu_MapServer/serviceatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Eesti-topograafia-andmekogu-ruumiandmed-p607.html
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Need metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Specification:
Contact Info:
Title: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Date:
Date: 2016-07-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - ehitised" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhend"-ile
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B550D457C-89B8-4A2C-9D14-7A43706E0ADD%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user