Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-vesi
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-14
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia" hõlmab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) reaalsusmudeli gruppi 'Veekogud ja hüdrograafilised rajatised' koondatud reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: meri, seisuveekogud, vooluveekogud, kaldajoon, hüdrograafilised rajatised, truubid; samuti reaalsusmudeli gruppi 'Pinnamood' koondatud pinnavormid, mille atribuudi pinnavormi tüüp väärtused on kärestik ja juga. ---> Nähtusklassi seisuveekogud atribuudid on: seisuveekogu nimetus, seisuveekogu mitteametlik nimi, seisuveekogu tüüp. --> Nähtusklassi vooluveekogud atribuudid on: vooluveekogu nimetus, vooluveekogu mitteametlik nimi, vooluveekogu tüüp, vooluveekogu laius, vooluveekogu telje tüüp, vooluveekogu telje staatus, vooluveekogu voolusuund. --> Nähtusklassi kaldajoon atribuudid: kalda tüüp, piiritleva veekogu tüüp, kallas halduspiiriks. --> Nähtusklassi hüdrograafilised rajatised atribuudid on: hüdrogrfaafilise rajatise tüüp. --> Nähtusklassi truubid atribuudid on: truubi tüüp. --> Nähtusklassil meri atribuudid puuduvad. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Keel: Eesti
Pisipilt:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.Network&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.Network&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Vetevõrk
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Kaldajoon
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.Waterbodies&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.Waterbodies&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Veekogu
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-06-29
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/hydrograafia/etak_hydrograafia
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ann.tooming@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Siseveed
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Hüdrograafia
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: veekogu
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: truup
Võtmesõna: muul
Võtmesõna: paadisild
Võtmesõna: pais
Võtmesõna: kaldajoon
Võtmesõna: voolusuund
Võtmesõna: telg
Võtmesõna: kraav
Võtmesõna: peakraav
Võtmesõna: oja
Võtmesõna: kanal
Võtmesõna: jõgi
Võtmesõna: allikas
Võtmesõna: tiik
Võtmesõna: biotiik
Võtmesõna: laugas
Võtmesõna: tehisjärv
Võtmesõna: järv
Võtmesõna: meri
Võtmesõna: kärestik
Võtmesõna: juga
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Mapinfo TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/hy_net_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/hy_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/hy_mmo_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_mmo/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS&version=1.1.1
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Kuupäev:
Kuupäev: 2016-07-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - veekogud ja hüdrograafilised rajatised" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile"
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4E8C3236-FDD3-4D54-856D-45166E57BC5B%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user