Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti maakatastri katastriüksused


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_maaregister
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-08-13
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum kuulub Eesti maakatastri koosseisu kui maaregister ning hõlmab katastriüksused ning nende kohta registreeritavad andmed. Katastriüksuse kohta kogutakse muuhulgas järgmisi andmeid: katastritunnus, asukoht ja nimi, omavalitsusüksuse nimetus, katastris registreerimise kuupäev, kinnistu number, sihtotstarve, üldpindala, pindalad kõlvikute ja sihtotstarvete lõikes, maksustamishind. Andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Maakatastriseadus". NB! Katastriüksuse omaniku info EI KUULU maaregistri koosseisu. Omanikuinfot katastriüksuse kohta hoitakse kinnistusraamatus.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti maakatastri katastriüksused
Kuupäev:
Kuupäev: 2002-01-01
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Kuupäev:
Kuupäev: 1991-02-11
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/maakataster/ky
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: priit.kuus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: priit.kuus@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 500
Teema valdkond: Planeerimine/kataster
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Katastriüksused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: maakataster
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: Cadastral Boundary
Võtmesõna: Cadastral Parcel
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Võtmesõna: maakataster
Võtmesõna: kataster
Võtmesõna: katastriüksused
Võtmesõna: katastriüksus
Võtmesõna:
Võtmesõna: ky
Võtmesõna: kinnistu
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DGN
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GPKG
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/cp/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&Service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/cp_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/cp/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed-p117.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Katastriuksuse-andmed-p610.html
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Maaregister on moodustunud maareformi käigus katastrimõõdistmise teel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4C98800F-14CD-46C2-9997-3E2682FD6247%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user