ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti maakatastri katastriüksused


Metadata
File Identifier: maaamet_maaregister
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-13
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Ruumiandmekogum kuulub Eesti maakatastri koosseisu kui maaregister ning hõlmab katastriüksused ning nende kohta registreeritavad andmed. Katastriüksuse kohta kogutakse muuhulgas järgmisi andmeid: katastritunnus, asukoht ja nimi, omavalitsusüksuse nimetus, katastris registreerimise kuupäev, kinnistu number, sihtotstarve, üldpindala, pindalad kõlvikute ja sihtotstarvete lõikes, maksustamishind. Andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Maakatastriseadus". NB! Katastriüksuse omaniku info EI KUULU maaregistri koosseisu. Omanikuinfot katastriüksuse kohta hoitakse kinnistusraamatus.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti maakatastri katastriüksused
Date:
Date: 2002-01-01
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 1991-02-11
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/maakataster/ky
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: priit.kuus@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: priit.kuus@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 500
Topic Category: Cadastral
Keyword Collection:
Keyword: Katastriüksused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: maakataster
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: Cadastral Boundary
Keyword: Cadastral Parcel
Associated Thesaurus: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Keyword: maakataster
Keyword: kataster
Keyword: katastriüksused
Keyword: katastriüksus
Keyword:
Keyword: ky
Keyword: kinnistu
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.
Distribution
Distribution Format:
Format Name: DGN
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GPKG
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MAP
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/cp/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&Service=WFS
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/cp_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/cp/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed-p117.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Katastriuksuse-andmed-p610.html
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Maaregister on moodustunud maareformi käigus katastrimõõdistmise teel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4C98800F-14CD-46C2-9997-3E2682FD6247%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user