ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu metsanduslikud ortofotod


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-metsanduslik_ortofoto
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Metsanduslikke ortofotosid on Eestis toodetud alates 2009. aastast suvisel ajal pildistatud aerofotodest. Viieaastase tsükliga kaetakse metsanduslike fotodega kogu riik (va ala Vene piiri lähedal Kagu-Eestis Meremäe vallas). Metsanduslike ortofotode eripära seisneb selles, et nende pealt on võimalik eristada nt taimkatteta alasid, okas-, sega- ja lehtpuumetsi, niiskeid alasid jm. ---> Fotode piksli suurused on 16cm, 25cm, 40cm (GSD). ---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu metsanduslikud ortofotod
Date:
Date: 2009-07-30
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Ortokujutised
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: avaandmed
Keyword: ortofoto
Keyword: RGB
Keyword: valevärvi ortofoto
Keyword: CIR
Keyword: metsanduslik ortofoto
Keyword: NGR
Keyword: aerofoto
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: NGR ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: NGR GeoTIFF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: RGB ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: RGB GeoTIFF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR GeoTIFF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab2
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod-p99.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Metsanduslikud ortofotod valmivad suvise aeropildistamise käigus. Aerokaamera salvestab lisaks punasele, rohelisele ja sinisele värvikanalile ka must-valget (pooltoonides) ning lähi-ifrapuna kanalit. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html ja https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Ortofotod-aastate-ja-objektide-kaupa-p27.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4C76E312-B170-449E-9C9E-D510CBCE37C2%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user