Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu metsanduslikud ortofotod


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-metsanduslik_ortofoto
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Metsanduslikke ortofotosid on Eestis toodetud alates 2009. aastast suvisel ajal pildistatud aerofotodest. Viieaastase tsükliga kaetakse metsanduslike fotodega kogu riik (va ala Vene piiri lähedal Kagu-Eestis Meremäe vallas). Metsanduslike ortofotode eripära seisneb selles, et nende pealt on võimalik eristada nt taimkatteta alasid, okas-, sega- ja lehtpuumetsi, niiskeid alasid jm. ---> Fotode piksli suurused on 16cm, 25cm, 40cm (GSD). ---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu metsanduslikud ortofotod
Kuupäev:
Kuupäev: 2009-07-30
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Autor
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ortokujutised
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: ortofoto
Võtmesõna: RGB
Võtmesõna: valevärvi ortofoto
Võtmesõna: CIR
Võtmesõna: metsanduslik ortofoto
Võtmesõna: NGR
Võtmesõna: aerofoto
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: NGR ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: NGR GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab2
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod-p99.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Metsanduslikud ortofotod valmivad suvise aeropildistamise käigus. Aerokaamera salvestab lisaks punasele, rohelisele ja sinisele värvikanalile ka must-valget (pooltoonides) ning lähi-ifrapuna kanalit. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html ja https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Ortofotod-aastate-ja-objektide-kaupa-p27.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4C76E312-B170-449E-9C9E-D510CBCE37C2%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user