ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Mullakaardi kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 40bc6545_1.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2014-05-08
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Kaardirakenduse vahendusel on võimalik tutvuda Mullakaardiga kogu Eesti ulatuses (va linnad ja asulad). Lisaks on võimalik kuvada PRIA põllumassiivide andmekihti, katastrikaarti. Eraldi kihina on kaardirakenduses kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid). Aluskaardi koosseisus on kasutatud Corine maakatte ja Eesti topograafia andmekogu andmeid, Eesti põhikaarti (1:10 000), ortofotosid (1:10 000 ja 1:2 000) ja reljeefi. Kaardrakendus sisaldab muuhulgas aadressi- ja katastriüksuse otsimise funktsiooni. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Mullakaart-p158.html
Citation:
Contact Info:
Title: Mullakaardi kaardirakendus
Date:
Date: 2006-01-19
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: pinnas
Keyword: ehitised
Keyword: geograafilised nimed
Keyword: hüdrograafia
Keyword: katastriüksused
Keyword: kõrgused
Keyword: maakate
Keyword: ortokujutised
Keyword: transpordivõrgud
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: soil
Associated Thesaurus: GEMET - Themes, version 2.4
Keyword: muld
Keyword: mullalõimis
Keyword: huumus
Keyword: mullastikukaart
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: kivisus
Keyword: lõimis
Keyword: boniteet
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Distribution Format:
Format Name: unknown
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU38&user_id=at
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B418075AA-AB60-4EA8-A40F-6955D4B8E60F%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user