Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Mullakaardi kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_1.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2014-05-08
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Kaardirakenduse vahendusel on võimalik tutvuda Mullakaardiga kogu Eesti ulatuses (va linnad ja asulad). Lisaks on võimalik kuvada PRIA põllumassiivide andmekihti, katastrikaarti. Eraldi kihina on kaardirakenduses kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid). Aluskaardi koosseisus on kasutatud Corine maakatte ja Eesti topograafia andmekogu andmeid, Eesti põhikaarti (1:10 000), ortofotosid (1:10 000 ja 1:2 000) ja reljeefi. Kaardrakendus sisaldab muuhulgas aadressi- ja katastriüksuse otsimise funktsiooni. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Mullakaart-p158.html
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Mullakaardi kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-01-19
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: pinnas
Võtmesõna: ehitised
Võtmesõna: geograafilised nimed
Võtmesõna: hüdrograafia
Võtmesõna: katastriüksused
Võtmesõna: kõrgused
Võtmesõna: maakate
Võtmesõna: ortokujutised
Võtmesõna: transpordivõrgud
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: soil
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Themes, version 2.4
Võtmesõna: muld
Võtmesõna: mullalõimis
Võtmesõna: huumus
Võtmesõna: mullastikukaart
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: kivisus
Võtmesõna: lõimis
Võtmesõna: boniteet
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: unknown
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU38&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B418075AA-AB60-4EA8-A40F-6955D4B8E60F%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user