Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti CORINE maakatte andmekogu


Metaandmed
Faili identifikaator: 6f83aa32.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Keskkonnaagentuur
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mario.mustasaar@envir.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-05-14
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti maakatte andmebaas. Koostatud ühtse üle-euroopalise Corine Land Cover metoodika alusel. Minimaalne kaardistusühik 25 ha, hierarhiline nomenklatuur IV taset.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti CORINE maakatte andmekogu
Kuupäev:
Kuupäev: 1990-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Keskkonnaagentuur
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mario.mustasaar@envir.ee
Samaväärne mõõtkava: 1: 100000
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Maakate
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: CORINE maakate
Võtmesõna: maakate
Võtmesõna: maakatte klass
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://gisweb.envir.ee/arcgis/services/avalik/corine/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud:
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Vastab Corine Land Cover metoodikale.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B34E8F398-CF4D-4BB6-9041-E6F6E483C15F%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user