ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti geoloogiline baaskaart


Metadata
File Identifier: maaamet_geoloogiline_baaskaart
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti geoloogiline baaskaart kujutab kümnel teemakaardil Eesti aluspõhja ja pinnakatte geoloogilisi nähtusi, andes informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist, võimaldamaks selle ratsionaalsemat kasutamist. Geoloogilise baaskaardi teemakaartide seas on: aluspõhja geoloogiline, aluspõhja reljeefi, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstuse, maavarade (sisaldab andmeid, mida pole kantud keskkonnaregistri maardlate nimistusse), pinnakatte, pinnakatte paksuse, geomorfoloogiline, aeromagnetiliste anomaaliate ja gravitatsioonijõu anomaaliate kaart. Samuti kuulub geoloogilise baaskaardi juurde faktiline materjal: puurkaevud, puuraugud, paljandid ja vaatluspunktid. Kõikide teemakaartidega on kaetud järgmised 1:50 000 kaardilehed: Rohuneeme, Prangli, Loksa, Võsu, Karepa, Pakri, Paldiski, Tallinn, Maardu, Kehra, Kadrina, Rakvere, Kiviõli, Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva, Keila, Kohila, Vaida, Aegviidu, Tapa, Väike-Maarja, Paide, Järva-Jaani ja Tartu. Osaliselt on teemakaartidega kaetud Rapla, Järvakandi, Võru, Misso, Laura, Petseri ja Räpina kaardilehed.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti geoloogiline baaskaart
Date:
Date: 2003-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: ivo.sibul@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ivo.sibul@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 50000
Topic Category: Geological and Geophysical
Keyword Collection:
Keyword: Geoloogia
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: aluspõhi
Keyword: pinnakate
Keyword: hüdrogeoloogia
Keyword: põhjavee kaitstus
Keyword: põhjavesi
Keyword: geomorfoloogia
Keyword: maavarad
Keyword: aluspõhja reljeef
Keyword: pinnakatte paksus
Keyword: aeromagnetilised anomaaliad
Keyword: gravitatsioonijõu anomaaliad
Keyword: puurauk
Keyword: paljand
Keyword: puurkaev
Keyword: avaandmed
Keyword: INSPIRE
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence. Kasutamisel viidata Maa-ametile ning andmebaasi väljavõtte ajale (nt: Geoloogiline baaskaart. Maa-amet, 2019).
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Mapinfo tab
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: ESRI SHP
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Geoloogilise-baaskaardi-allalaadimine-p534.html
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart-1-50000-p39.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Date:
Date: 2010-03-30
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines
Date:
Date: 2013-12-10
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Juhend Eesti geoloogiliseks digitaalkaardistamiseks mõõtkavas 1:50 000 (http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/Geoloogilise_kaardistamise_juhend_2_4_2015.pdf)
Date:
Date: 2015-02-02
Date Type: Publication Date
Lineage: Geoloogilise baaskaardi koostab Eesti Geoloogiateenistus enamasti 25 x 25 km baaskaardi ruutude kaupa. Kaartide valmistamisel kasutatakse topograafilise alusena Eesti baaskaarti. Varasemalt paberile joonistatud originaalkaardid digitaliseeritakse, kaardistusandmebaasi täiendatakse Geoloogiafondis ja teistes andmekogudes oleva infoga, vajadusel kogutakse välitööde käigus täiendavat andmestikku.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B2797D1C7-44C0-4AC3-8623-3580CC05E9FF%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user