Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti aadressiandmete süsteemi infosüsteem


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_ADS_haldussysteem
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-13
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti aadressiandmete süsteemi infosüsteem (ADS-i haldussüsteem) haldab üleriigiliselt kõiki aadressiandmeid ja pakub aadressiteenuseid. ADS-haldussüsteem on aadressiandmete süsteemi (ADS) keskne tehnoloogiline lahendus, mis sisaldab: 1) kõikide aadressiobjektide kohta: kohanimesid, koha-aadresse, liike, aadressipunktide koordinaate, aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaegu, aadressiandmete õigusliku aluse infot, aadressiobjektide oleku infot, koha-aadressi oleku infot, ruumiaadresse, ruumikujusid ja ruumikujudega seotud metaandmeid, algset ehk peamist koopiat normaliseeritud koha-aadressidest ning mitteametlikke aadressiandmeid; 2) kõikide EHAK-i objektide ja aadressikohtade kohta: kohanimesid, liike, ruumikujusid, aadressipunktide koordinaate ja ruumikujudega seotud metaandmeid.
Keel: Eesti
Pisipilt:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=AD.Address&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=AD.Address&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Aadressid
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti aadressiandmete süsteemi infosüsteem
Kuupäev:
Kuupäev: 2009-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/aadressid/ads
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mall.kivisalu@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Teema valdkond: Asukoht
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Aadressid
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: aadress
Võtmesõna: aadressid
Võtmesõna: ads
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: csv
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads?xBTN.newvalja
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS&version=1.3.0
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Süsteemi asutamise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus" ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 251 "Aadressiandmete süsteem". Esmased andmed pärinevad erinevatest aadressiobjekte haldavatest andmekogudest.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B1B92883E-38AA-4796-A8FC-5FF97420A08A%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user