Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti põhikaart 1:10000


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_eesti_pohikaart_10
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti põhikaart 1:10000 on suuremõõtkavaline topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafilise andmekogu (ETAK) andmetest. Kaardile on kantud info kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, toponüümide ja maakasutuse kohta. Kaardi digitaalversioon luuakse igal aastal terve Eestimaa ulatuses uuesti, aluseks jaanuarikuine väljavõte ETAK-st. Kaardil on mitu väljundit: vektorandmestik, värviline rasterkaart ja mustvalge rasterkaart. 2019. aasta Eesti põhikaart 1:10 000 on loodud ETAK andmetest seisuga 08.12.2018
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti põhikaart 1:10000
Kuupäev:
Kuupäev: 1991-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Geograafilised nimed
Võtmesõna: Hüdrograafia
Võtmesõna: Transpordivõrgud
Võtmesõna: Kõrgused
Võtmesõna: Maakate
Võtmesõna: Ehitised
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: aluskaart
Võtmesõna: ETAK
Võtmesõna: teed
Võtmesõna: asustus
Võtmesõna: hüdrograafia
Võtmesõna: pinnamood
Võtmesõna: toponüümid
Võtmesõna: maakate
Võtmesõna: reljeef
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Esri SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Esri GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Bently DGN v8
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Mapinfo TAB
Formaadi versioon: unknovn
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Geotiff
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-Pohikaart-110-000-p30.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Põhikaardistuse projekt töötati välja ja kinnitati 1991. aastal. Kaardistamise lähteandmeteks on algusest peale olnud aerofotod, välitööde materjalid, olemasolevad kartograafilised ning statistilised andmed. Projekti algusaastatel 1991-1995 toodeti kaardid käsitsi ehk arvutit kasutamata. Põhikaardi digitaalset tootmist alustati 1996. aastal. Algselt oli põhikaart "kaardipõhine", st digitaalandmete andmemudel lähtus kaardipõhisest loogikast, andmed organiseeriti kaardilehtede kaupa ja andmete füüsiline mudel ning salvestusformaat lähtusid Bentley Microstationi dgn vektorgraafika faili loogikast. Alates 1997. aastast on kogu põhikaardi tootmise protsess digitaalne. Esimene Eesti topograafia andmekogu andmetel põhinev põhikaart genereeriti andmebaasi väljavõtte seisuga 02.02.2009. https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-Pohikaart-110-000/Pohikaardistuse-ajalugu-p113.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B13DC22BC-1284-402A-B869-539FCAF8E727%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user