ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti põhikaart 1:10000


Metadata
File Identifier: maaamet_eesti_pohikaart_10
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti põhikaart 1:10000 on suuremõõtkavaline topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafilise andmekogu (ETAK) andmetest. Kaardile on kantud info kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, toponüümide ja maakasutuse kohta. Kaardi digitaalversioon luuakse igal aastal terve Eestimaa ulatuses uuesti, aluseks jaanuarikuine väljavõte ETAK-st. Kaardil on mitu väljundit: vektorandmestik, värviline rasterkaart ja mustvalge rasterkaart. 2019. aasta Eesti põhikaart 1:10 000 on loodud ETAK andmetest seisuga 08.12.2018
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti põhikaart 1:10000
Date:
Date: 1991-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Geograafilised nimed
Keyword: Hüdrograafia
Keyword: Transpordivõrgud
Keyword: Kõrgused
Keyword: Maakate
Keyword: Ehitised
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: aluskaart
Keyword: ETAK
Keyword: teed
Keyword: asustus
Keyword: hüdrograafia
Keyword: pinnamood
Keyword: toponüümid
Keyword: maakate
Keyword: reljeef
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: Esri SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Esri GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Bently DGN v8
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Mapinfo TAB
Format Version: unknovn
Distribution Format:
Format Name: Geotiff
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-Pohikaart-110-000-p30.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Lineage: Põhikaardistuse projekt töötati välja ja kinnitati 1991. aastal. Kaardistamise lähteandmeteks on algusest peale olnud aerofotod, välitööde materjalid, olemasolevad kartograafilised ning statistilised andmed. Projekti algusaastatel 1991-1995 toodeti kaardid käsitsi ehk arvutit kasutamata. Põhikaardi digitaalset tootmist alustati 1996. aastal. Algselt oli põhikaart "kaardipõhine", st digitaalandmete andmemudel lähtus kaardipõhisest loogikast, andmed organiseeriti kaardilehtede kaupa ja andmete füüsiline mudel ning salvestusformaat lähtusid Bentley Microstationi dgn vektorgraafika faili loogikast. Alates 1997. aastast on kogu põhikaardi tootmise protsess digitaalne. Esimene Eesti topograafia andmekogu andmetel põhinev põhikaart genereeriti andmebaasi väljavõtte seisuga 02.02.2009. https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-Pohikaart-110-000/Pohikaardistuse-ajalugu-p113.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B13DC22BC-1284-402A-B869-539FCAF8E727%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user