Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti geoloogilised kaardid 1:400 000


Metaandmed
Faili identifikaator: 10140653-geoloogilised_kaardid_400000
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-06
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti geoloogiliste kaartide (mõõtkavas 1:400 000) komplekti kuulub (1) kristalse aluskorra ja (2) aluspõhja geoloogiline kaart. Kaardid katavad kogu Eesti territooriumi. Kristalse aluskorra kaart on koostatud ligi 500 puuraugu kompleksse uurimise ning detailse gravi- ja magnetomeetrilise kaardistamise andmete põhjal. Kaardil kujutatakse kivimkomplekse ja rikkeid, info pärineb põhiliselt aastaist 1960-1990. Aluspõhja geoloogiline kaart on koostatud varem trükis avaldatud keskmise- ja suuremõõtkavaliste kaartide alusel. Kaardil on kujutatud aluspõhja erivanuseliste kivimkomplekside (lademete) avamusi ja rikkeid.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti geoloogilised kaardid 1:400 000
Kuupäev:
Kuupäev: 1997-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: OÜ Eesti Geoloogiakeskus
Vastutava osalise ülesanded: Omanik
Kontaktandmed:
E-posti aadress: egk@egk.ee
Organisatsiooni nimi: OÜ Eesti Geoloogiakeskus
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: egk@egk.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 400000
Teema valdkond: Geoloogiline teave
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Geology
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: Geologic Stratification
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEOSS - Earth Observation Vocabulary, version 1.0
Võtmesõna: aluspõhi
Võtmesõna: aluskord
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Vektorkujul 1:400 000 geoloogiliste kaartide saamiseks tuleb pöörduda kaartide omaniku (Eesti Geoloogiakeskuse) poole.
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: TAB
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/1400-000-geoloogilised-kaardid-p356.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://www.egk.ee/asutusest/stuktuur/kaardistamine/
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud:
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines
Kuupäev:
Kuupäev: 2013-12-10
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud:
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Digitaalsed geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 on koostatud Eesti Geoloogiakeskuse poolt aastatel 1997-2006 varasemate käsikirjaliste kaardimaterjalide alusel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B0E79CD53-0E69-4958-A12E-9E5849603CF5%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user