Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Kitsenduste kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_8.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2014-05-08
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Kaardirakenduses kuvatakse kõik kitsendusi põhjustavad objektid (KPO), mille asukoht on registreeritud maakatastri kitsenduste kaardil. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Kitsendused-p131.html
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Kitsenduste kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Allikaga varustaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kitsendused@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: maa planeerimine
Võtmesõna: maakasutus
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: kitsenduste kaart
Võtmesõna: kitsendused
Võtmesõna: kataster
Võtmesõna: piirangud
Võtmesõna: maakasutuse piirang
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: unknown
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU204&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B05762C62-ED91-4C67-9298-576102AF6D57%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user