Uudised

05.06.2014

Maa-amet lihtsustas Euroopa Liidu ruumiandmete leidmist

Euroopa Liidu liikmesriigid on loomas ühist, koostalitlusvõimelist ruumiandmete taristut, mille kaudu on erinevate riikide keskkonnaalased ja asukohaga seotud andmed (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne) kõigile kasutajatele...

Loe edasi

20.01.2014

II ja III lisa tehnilised juhendmaterjalid on nüüd kinnitatud

10. oktoobril 2013 kinnitati II ja III lisa kohta käiv Euroopa Komisjoni määrus nr 1253/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega...

Loe edasi

22.08.2013

Eesti geoportaal kiirendab ruumiandmete leidmist

Neljapäeval, 22. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis sätestab nõuded Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele. Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on võimaldada teenuste kaudu ühtset ligipääsu riigiasutuste ja kohalike...

Loe edasi

22.01.2013

Valminud on Eesti geoportaali määruse eelnõu

Valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu on kooskõlastusringile jõudnud Eesti geoportaali määruse eelnõu, mis sätestab nõuded portaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele. Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet...

Loe edasi

23.05.2012

Eesti geoportaal pälvis 2012. aasta GIS-teo auhinna

2012. aasta maikuus toimunud ESRI päevade konverentsil anti Maa-ametile üle Aasta GIS-i teo auhind projekti  eest "Riikliku ruumiandmete infrastruktuuri loomine (INSPIRE otsingu- ja vaatamisteenuste loomine) ja Eesti Geoportaal"...

Loe edasi

Kokku: 12 | Kuvatakse: 6-10 | Lehekülg: 2/3 | Näita kõiki